How to wash

วิธีการซัก

How to wash
 • ผลิตภัณฑ์ของ planeta ORGANICA ใช้ผ้าทอมือที่เป็นเส้นปั่นมือและย้อมสีธรรมชาติ
  วิธีการข้างล่างนี้ จะช่วยรักษาเนื้อผ้าและสีให้คงอยู่ได้นานยิ่งขึ้น
  สามารถซักด้วยเครื่องซักผ้า การซักด้วยมือ จะรักษาเนื้อผ้าและสีได้ยาวนานขึ้น
  หลังจากทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วจะผ่านการซักหนึ่งครั้ง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดสีตกและการหดตัวของผ้าลงเล็กน้อย
  อาจจะเกิดการหดตัวเล็กน้อยหลังซักครั้งแรกหรือครั้งที่สอง
  หากใช้เครื่องอบผ้า ผ้าจะหดลงอย่างมาก
 • ในขณะที่ผ้าแห้ง สำหรับใยกัญชงให้เกลี่ยหรือยืดผ้า เพื่อป้องกันการเกิดรอยยับ อย่าบิดผ้าใยกัญชงในขณะที่เปียกหรือชื้นก่อนที่จะทำให้แห้ง เพราะจะทำให้เส้นใยของด้ายแตกและทำให้เกิดรอยยับโดยไม่จำเป็น
  หลังซัก อาจรู้สึกว่าผ้ายังแข็ง แต่หากใช้ไปเรื่อย ๆ ผ้าจะอ่อนนิ่มลง
 • เนื่องจากคุณสมบัติของฝ้ายปั่นมือ การดูดซับน้ำจะไม่ดีนักในช่วงแรก และอาจพบเศษใบไม้หรือปุย แต่จะค่อยๆหลุดออกมาและนิ่มลง